اخبار

همزمان با دهه مبارکه فجر اولین عمل جراحی کله سیستکتومی (برداشتن کیسه صفرا) با دستگاه لاپاراسکوپی در اتاق عمل مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع)

همزمان با دهه مبارکه فجر اولین عمل جراحی کله سیستکتومی (برداشتن کیسه صفرا) با دستگاه لاپاراسکوپی در اتاق عمل مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع)

ادامه مطلب