پرسشنامه رضایت سنجی مددجویان از درمانگاه

فرم پرسشنامه رضایت سنجی مددجویان از درمانگاه
 • 0
 • تاریخ*تاریخ تکمیل فرم
  1
 • نحوه نوبت گیری*
  اینترنتی
  حضوری
  2
 • تکمیل کننده فرم*
  بیمار
  همراه بیمار
  3
 • درمانگاه مراجعه*فقط یکی انتخاب کنید
  ارولوژی
  پوست
  چشم
  ارتوپدی
  گوش و حلق وبینی
  قلب
  پره آپ
  تغذیه
  جراحی عمومی
  4
 • سن بیمار*
  5
 • جنس*
  مونث
  مذکر
  6
 • میزان تحصیلات*
  زیردیپلم
  دیپلم
  لیسانس
  فوق لیسانس
  دکترا و بالاتر
  7
 • سوالات*خوبمتوسطضعیفنظری ندارم
  رضایت از نحوه نوبت گیری
  طرز برخورد، راهنمایی و اطلاع رسانی پرسنل
  وضعیت حضور پزشکان در درمانگاه
  حضور پرسنل درمانگاه در محل کار خود
  سرعت رسیدگی به امورات شما
  امکانات رفاهی در درمانگاه
  نظافت محیط درمانگاه
  حفظ حریم بیمار هنگام معاینه توسط پزشکان و دانشجویان
  8
 • لطفا نظرات و پیشنهادات خود را جهت ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده در درمانگاه مرکز بنویسید.*
  9