پرسشنامه رضایت سنجی مددجویان از خدمات بیمارستانی

پرسشنامه رضایت سنجی مددجویان از خدمات بیمارستان
 • این پرسشنامه به منظور سنجش میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان تهیه گردیده است، خواهشمند است به سوالات مطرح شده با دقت پاسخ دهید تا شما نیز در افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده سهیم باشید (پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما کمال تشکر را دارد).
  0
 • تاریخ*تاریخ برگزاری
  1
 • 2
 • لطفا تعداد مراجعات خود را مشخص فرمایند.*
  اولین
  بین 2 تا 4
  بیش از 5
  3
 • سن / جنس*
  مونث
  مذکر
  4
 • وضعیت تاهل*
  مجرد
  متاهل
  غیره
  5
 • میزان تحصیلات*
  زیر دیپلم
  دیپلم
  فوق دیپلم
  لیسانس
  فوق لیسانس
  دکترا و بالاتر
  6
 • بخش*
  جراحی چشم
  چراحی زنان
  جراحی مردان
  7
 • تکمیل شده توسط*
  بیمار
  همراه
  مصاحبه گر
  8
 • نحوه بستری*
  اورژانس
  درمانگاه
  مطب
  9
 • سوالات
  10
 • نگهبانی/ مواد ارزیابی*راضینسبتا راضیناراضیمراجعه نداشتم
  طرز برخورد نگهبانی با شما و راهنمایی لازم
  11
 • پذیرش/ مواد ارزیابی*راضینسبتا راضیناراضیمراجعه نداشتم
  طرز برخورد پرسنل پذیرش
  ارائه آموزشهای لازم بدو پذیرش (در رابطه با نوع بیمه، هزینه-ها و نوع اتاق)
  12
 • واحد خدمات / مواد ارزیابی*راضینسبتا راضیناراضیمراجعه نداشتم
  طرز برخورد پرسنل خدمات با شما
  وضعیت بهداشت و نظافت بخش، اتاق، سرویس بهداشتی و...
  13
 • کادر پزشکی/ مواد ارزیابی*راضینسبتا راضیناراضیمراجعه نداشتم
  طرز برخورد و پاسخگویی پزشکان
  ارائه آموزش های لازم در طول درمان و ترخیص توسط پزشک به شما
  نحوه ی پاسخ گویی پزشکان به سوالات بیماران
  حضور به موقع و در دسترس بودن پزشکان در صورت نیاز
  حفظ حریم شما هنگام معاینه پزشکی
  14
 • کادر پرستاری/ مواد ارزیابی*راضینسبتا راضیناراضیمراجعه نداشتم
  طرز برخورد و پاسخگویی پرسنل پرستاری
  میزان رسیدگی پرستاران و ارائه خدمات به شما
  توجه پرستاران به حفظ آرامش
  حضور به موقع و در دسترس بودن پرسنل پرستاری در صورت نیاز
  فراهم کردن تسهیلات لازم جهت بهداشت فردی ( هماهنگی جهت در اختیار قرار دادن لباس و ملحفه ....)
  ارائه اطلاعات در مورد مراقبت از خود توسط پرستار(رژیم غذایی، میزان فعالیت، استفاده از دارو و...)
  حفظ حریم شما هنگام انجام مراقبت توسط پرسنل پرستاری
  15
 • آزمایشگاه/ ارزیابی*راضینسبتا راضیناراضیمراجعه نداشتم
  طرز برخورد و پاسخگویی کارکنان آزمایشگاه
  دقت ومهارت نمونه گیر آزمایشگاه
  16
 • تغذیه / مواد ارزیابی*راضینسبتا راضیناراضیمراجعه نداشتم
  کیفیت غذا
  نحوه ی سرو غذا و جمع آوری ظروف
  رعایت رژیم غذایی بیمار
  ساعت توزیع غذا
  طرز برخورد مسئول توزیع غذا
  17
 • تصویربرداری/ مواد ارزیابی*راضینسبتا راضیناراضیمراجعه نداشتم
  طرز برخورد و پاسخگویی کارکنان تصویر برداری (رادیولوژی و سونوگرافی)
  مدت انتظار در واحد تصویر برداری
  ارائه آموزش و توضیحات لازم
  18
 • اتاق عمل / مواد ارزیابی*راضینسبتا راضیناراضیمراجعه نداشتم
  طرز برخورد و پاسخگویی کارکنان اتاق عمل
  مدت انتظار در اتاق عمل تا زمان انجام عمل
  وضعیت بهداشتی و نظافتی
  رعایت و حفظ حریم خصوصی
  19
 • آی سی یو / مواد ارزیابی*راضینسبتا راضیناراضیمراجعه نداشتم
  طرز برخورد و پاسخگویی پرسنل پرستاری
  حفظ حریم شما هنگام انجام مراقبت توسط پرسنل پرستاری
  میزان رسیدگی پرستاران و ارائه خدمات به شما
  وجود آرامش در بخش (وضعیت سر و صدا نور و...)
  20
 • امکانات رفاهی / مواد ارزیابی*راضینسبتا راضیناراضیمراجعه نداشتم
  وضعیت تهویه اتاقها
  وجود آرامش در بخش (وضعیت سر و صدا نور و...)
  وضعیت بهداشتی و نظافتی
  مناسب بودن ساعات ملاقات
  انجام مددکاری
  امکانات برای همراهانتان (غذا، صندلی و...)
  وجود امکانات ارتباطی (تلفن)
  وجود مکان مناسب برای فرایض دینی
  نحوه ی ارائه ی خدمات آمبولانس (در صورت استفاده)
  رعایت حفظ حریم خصوصی و تفکیک فضای زن و مرد
  علایم راهنما برای مراجعه به واحدهای مختلف
  21
 • ترخیص/ مواد ارزیابی*راضینسبتا راضیناراضیمراجعه نداشتم
  سرعت انجام مراحل ترخیص
  برخورد و راهنمایی کارکنان حین ترخیص
  هزینه¬های دریافتی از طرف بیمارستان
  22
 • چنانچه لازم باشد مجددا تحت مراقبت قرار گیرید آیا به این بیمارستان خواهید آمد؟*
  بلی
  خیر
  23
 • آیا در صورت نیاز به بستری شدن به اقوام و دوستان خود این بیمارستان را پیشنهاد میکنید؟*
  بلی
  خیر
  24
 • چنانچه پیشنهاد یا انتقادی دارید، ذکر بفرمائید*
  25