معرفی بیمارستان آموزشی درمانی امام رضا (ع)

 

مرکز آموزشی ودرمانی امام رضا (ع) پس از اخذ موافقت اصولی توسط دانشگاه آزاد اسلامی درجنب آن دانشگاه واقع درمیدان بسیج اول خیابان حافظ در زمینی به مساحت ۱۷۵۲۶ مترمربع و با زیربنایی به مساحت ۱۱۸۵۴ مترمربع احداث وساختمان آن درسال ۱۳۹۲ تکمیل شده است و پس از آن طی تفاهم نامه ای در تیرماه ۱۳۹۶ بمدت ۱۰ سال به منظور راه اندازی و بهره برداری دراختیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل قرارگرفته است و دراردیبهشت ماه ۱۳۹۷ راه اندازی شد. در حال حاضر تمامی بخش های بستری، درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی، واحد پاراکلینیک، داروخانه و اورژانس تجهیز شده و در حال ارائه خدمات به مراجعین محترم می باشد. این بیمارستان دارای ۱۰۸ تخت بستری عادی و ویژه می باشد و شامل ۴ بخش بستری جراحی، دو بخش ICU ه (۱۲ تخت ویژه)، دو بخش اتاق عمل (۶ تخت اتاق عمل) و واحدهای رادیولوژی و آزمایشگاه و همچنین درمانگاه صبح و کلینیک ویژه عصر می باشد.

علاوه براین آموزش دانشجویان پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی، خدمات درمانی برای بیماران در زمینه جراحی های مختلف اعم از جراحی ارولوژی، چشم، گوش حلق و بینی، پوست و جراحی عمومی ارائه می نماید.