اطلاعات تماس

 

اردبیل: انتهای خیابان دانشگاه، مجتمع اداری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - معاونت تحقیقات و فناوی - اداره انتشارات دانشگاه

پست الکترونیکی: pub@arums.ac.ir

تلفن تماس: ۳۳۵۳۴۷۵۷

رسول لطف اله زاده: کارشناس اداره انتشارات دانشگاه

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۳۹۷