آشنایی بیشتر با مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه

مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل در سال 1398 در راستای گسترش پژوهش‌های علوم دارویی، افزایش توانمندی‌های تحقیقاتی در سطح ملی و منطقه‌ای، و پرورش نیروهای متعهد در این حوزه تشکیل گردیده‌است. این مرکز دارای برنامه‌های عملیاتی در جهت کمک به درمان و آموزش کشور، حل مشکلات صنعت داروسازی و همچنین ارتقا جایگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل از طریق مطالعات بنیادی و کاربردی به‌ خصوص در حوزه‌های سرطان و علوم اعصاب که در استان اردبیل از شیوع بالایی برخوردارند، می‌باشد. شورای پژوهشی مرکز، سیاست های راهبردی مرکز را بر اساس دستورالعمل‌ها و سیاست‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تبیین می‌نماید. اعضای شورای پژوهشی مرکز با توجه به اولویت‌های تحقیقاتی مرکز، از علاقه‌مندان در عرصه ‌های مختلف علوم دارویی و سایر مراکز تحقیقاتی فعالانه و صمیمانه دعوت به همکاری می‌نماید و کلیه طرح‌های تحقیقاتی ارسال شده از سوی علاقه‌مندان داخل و خارج از دانشگاه را مورد بررسی قرار می‌دهد.