امور مالی

تعداد بازدید:۱۷۱۸

علی ندایی

پست سازمانی: رئیس امور مالی بیمارستان

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری

دورنویس:

شماره تماس: ۱۳۳-۰۴۵۳۲۷۲۳۰۹۵

 

آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۳۹۸