کارشناس اموردانشجویی و فرهنگی

تعداد بازدید:۹۵۲

رقیه نژادصفر: کارشناس اموردانشجویی و فرهنگی

 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد جغرافیای پزشکی

 

تلفن داخلی: ۳۰۶

 

فرآیند کار کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی پردیس خودگردان

  • ثبت نام وتشکیل پرونده اموردانشجوئی و صندوق رفاه برای دانشجویان جدید الورود
  • تسویه حساب با دانشجویان فارغ التحصیل و انتقالی و ارسال پرونده آنها به صندوق رفاه وزارت بهداشت
  • پذیرش دانشجویان مهمان و انتقالی و تشکیل پرونده امور دانشجویی
  • راهنمائی دانشجویان جهت استفاده از انواع تسهیلات دانشجوئی
  • همکاری در برگزاری امتحانات مختلف دانشجویان
  • پاسخگویی به نامه های ارجاعی به اموردانشجویی و بایگانی نامه های مربوط به اموردانشجویی
  • همکاری با معاونت دانشجویی و فرهنگی در امور مختلف
آخرین ویرایش۲۱ دی ۱۳۹۶