رابط روابط عمومی

 

نام ونام خانوادگی: بهروز داداش زاده

 

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

اطلاعات تماس: ۳۳۵۲۵۳۲۳

 

 

تلفن تماس:

آخرین ویرایش۲۱ شهریور ۱۳۹۷