برنامه کلاس دانشجویان داروسازی

تعداد بازدید:۲۰۳۸

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته داروسازی مقطع دکتری

مهر ماه ۹۵ ترم ۲

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۳-۱۵

۱۵-۱۷

۱۷-۱۹

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

بافت شناسی تئوری و عملی

کلاس ۶

آقای کلارستاقی

 

 

شیمی آلی ۱عملی

دکتر سپهری

شیمی آلی ۱عملی

دکتر سپهری

 

 

 

یکشنبه

 

 

تربیت بدنی ۱خواهران

خانم ارمغان

میکروب شناسی نظری

دکتر تیمورپور

ریاضیات

دکتر صفار

ریاضیات

دکتر صفار

 

دوشنبه

 

 

علوم تشریح

تئوری و عملی

خانم نامور

تربیت بدنی ۱برادران

آقای پرواسی

 

 

 

 

 

سه شنبه

ویروس شناسی

دکتر پیری با دندانپزشکی

شیمی آلی ۱

دکتر سپهری

میکروب شناسی نظری

دکتر تیمورپور

اخلاق اسلامی

آقای خدامرادی

 

 

 

چهار شنبه

 

 

اندیشه اسلامی ۱

آقای موسوی

شیمی آلی ۱

تئوری

دکتر سپهری

میکروب شناسی عملی داروسازی ۹۴

دکتر تیمور پور

میکروب شناسی عملی داروسازی ۹۴

دکتر تیمور پور

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیمی آلی ۱ عملی یک هفته گروه a و یک هفته گروه b برگزار می شود .

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته داروسازی مقطع دکتری

مهر ماه ترم ۴

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۳-۱۵

۱۵-۱۷

۱۷-۱۹

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

ایمنی شناسی عملی داروسازی ۹۳

آقای ملک زاده

بیوشیمی پایه

دکتر ماذنی

فیزیولوژی ۲

دکتر میلان

دکتر سعادتی

دکتر امانی

فیزیولوژی داروسازی ۹۳ عملی

دکتر عابدی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

آقای اسدی

 

یکشنبه

بیوشیمی پایه

دکتر ماذنی

اصول خدمات بهداشتی

دکتر فولادی

تربیت بدنی ۲ برادران

آقای پرواسی

فیزیولوژی ۲

دکتر امانی

 

 

 

دوشنبه

زبان عمومی

آقای نظری بقا

بیوشیمی پایه عملی داروسازی ۹۳

دکتر ماذنی

فیزیولوژی ۲

دکتر میلان

دکتر سعادتی

دکتر امانی

زبان انگلیسی

مکالمه

از ساعت ۳۰/۱۴ الی ۱۶

آقای نظری بقا

 

 

 

سه شنبه

ایمنی شناسی

آقای ملک زاده

بیوشیمی پایه داروسازی ۹۳ عملی

دکتر علی پناه مقدم

 

 

 

 

اندیشه اسلامی ۲

آقای موسوی

 

چهار شنبه

تربیت بدنی ۲خواهران

خانم ارمغان

ایمنی شناسی

آقای ملک زاده

فیزیولوژی داروسازی ۹۳ عملی

دکتر عابدی

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زبان انگلیسی مکالمه برای کلیه دانشجویان داروسازی ورودی ۹۳ الزامی می باشد

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته داروسازی مقطع دکتری

مهرماه ۹۵ ترم ۶

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۳-۱۵

۱۵-۱۷

۱۷-۱۹

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

 

داروشناسی ۱

دکتر بهلولی

محمدی

امیر شاهرخی

گیاهان دارویی عملی

منصور میران

گیاهان دارویی تئوری

منصور میران

گیاهان دارویی عملی

بیوتکنولوژی

منصور میران

دکتر قهرمانی

 

یکشنبه

فارماسیوتیکس ۲عملی

دکتر ابراهیمی

فارماسیوتیکس ۲عملی

دکتر ابراهیمی

فارماسیوتیکس نظری

دکتر ابراهیمی

بیوتکنولوژی دارویی

خانم دکتر حاج قهرمانی

بیوتکنولوژی دارویی

خانم دکتر حاج قهرمانی

 

دوشنبه

شیمی دارویی

دکتر جوهری

شیمی دارویی

دکتر رزاقی

واژه شناسی

جوهری

بیوتکنولوژی دارویی

خانم دکتر حاج قهرمانی

بیوتکنولوژی دارویی

خانم دکتر حاج قهرمانی

 

سه شنبه

داروشناسی ۱

دکتر بهلولی

محمدی

امیر شاهرخی

کشت سلولی

دکتر سقا

فارماسیوتیکس نظری

دکتر ابراهیمی

شیمی دارویی

دکتر رزاقی

بیوتکنولوژی دارویی

خانم دکتر حاج قهرمانی

 

چهار شنبه

 

 

بیوتکنولوژی دارویی

خانم دکتر حاج قهرمانی

بیوتکنولوژی دارویی

خانم دکتر حاج قهرمانی

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۳۹۶