برنامه کلاس دانشجویان دندانپزشکی

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

مهر ماه 98 ترم دوم 97

 

ساعت

10  -  8

12  -  10

13-12

13-15

15-17

17-19

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

انقلاب اسلامی

آقای رعنایی

کلاس 1

فیزیولوژی 1نظری

عابدی-میلان

سعادتی

کلاس 1

 

 

باکترشناسی نظری

دکتر خادمی

کلاس 1

تشریح

کلاس1

دارو98

 

دکتر کلارستاقی

 

یکشنبه

باکتری شناسی عملی

دکترخادمی

سلامت دهان و جامعه

دکتر فولادی

کلاس 1

فیزیولوژی1

کلاس7 دکتر عابدی

باکترشناسی نظری

دکتر خادمی

کلاس 1

تربیت بدنی 2برادران

پرواسی

 

دوشنبه

معارف اسلامی

کلاس 1

حاج آقا

علی نسب

فیزیولوژی

1نظری

دکترعابدی 

میلان سعادتی

کلاس 1

 

 

تربیت بدنی 2خواهران

علی اکبری

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

زبان عمومی کلاس1

دکتر سیاه پوش

 

 

تشریح 2عملی

نیاپور-گلمحمدی             نجف زاده

 

چهار شنبه

علوم تشریح 2

کلاس 1

نیاپور-گلمحمدی             نجف زاده

کلاس 1

فیزیولوژی

1نظری

دکترعابدی .میلان

سعادتی

کلاس 1

آناتومی و مورفولوژی

دکتر حیاتی

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلاس1 سلامت عملی با زبان  پیش دانشگاهی مانده

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

مهر ماه 98 ترم چهارم 96

 

ساعت

10  -  8

12  -  10

13-12

13-15

15-17

17-19

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

آسیب شناسی

دریساوی

کلاس 2

زبان تخصصی 1

پورخامنه

کلاس 2

 

 

 

ایمنی شناسی

دکترصفرزاده

گلاس2

 

 

یکشنبه

کاربرد رایانه

 

محمدنیا

کلاس2

پوسیدگی شناسی

دریساوی-مولایی

کلاس 2

رادیولوژی 1 میکائیلی

تجهیزات دندانپزشکی

فتحی

کلاس 2

 

 

 

 

 

دوشنبه

ایمنی شناسی

نظری

دکتر صفرزاده

کلاس 2

 

 

بیماری روان

خوشه 12-14

پاتولوژی

دریساوی

کلاس2

 

 

 

 

 

سه شنبه

ایمنی شناسی

نظری

دکتر صفرزاده

کلاس 2

پاتولوژی

دریساوی

کلاس2

کنترل عفونت قاسمی فضعلیزاده

مبانی مواد دندانی

فتحی

کلاس2

 

 

 

 

 

چهار شنبه

 

 

 

 

 

متون اسلامی

رجب نژاد

کلاس 2

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

مهر ماه 98 ترم شش 95

 

ساعت

9  -  8

12  -  10

13-12

13-15

15-16

16-18

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

کودکان 1نظری

کلاس 3

گروه اطفال

 

 

زبان تخصصی  3

پورخامنه  

کلاس 1

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

تشخیصی 2

کلاس 3

 

دریساوی - عجمی

مبانی اندودانتیکس 1

گروه اندو از ساعت 9الی 12

درد و داروشناسی

عاقل فرد

کلاس3

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

ترمیمی 1

ولیزاده

کلاس 1

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

سیستیمیک 2

کلاس 1

عاقل فرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

سلامت دهان ودندانپزشکی

ظهریان

کلاس 1

سلامت دهان ودندانپزشکی

ظهریان

کلاس 1

سیستمیک2 حسینیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

مهر ماه 98 ترم هشت 94

 

 

ساعت

9 -  8

12  -  10

13-12

13-15

17-15

19-17

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

 

 

 

ارتودنسی 2نظری

انوش مولایی

کلاس 5

 

 

حاکمیت خدمات بالینی

کلاس 2

مهرتک 8هفته اول

 

 

 

یکشنبه

ترمیمی 2نظری

مولایی

ه کلاس 5

 

 

پریو 3 گروه پریو

کلاس 3سراسری

 

 

 

 

روش شناسی2

کلاس2

دکتر کامران

 

دوشنبه

 

 

 

 

تشخیصی 4

دریساوی میکائیلی کلاس 5

 

 

دندانپزشکی قانونی کلاس 2

خوشنویس

16-18

 

 

 

سه شنبه

اندودانتیکس 1نظری 

فرهنگ نورالعیونی

کلاس 5

 

 

جراحی2نظری

کلاس2

دکتر حاج محمدی

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه

نورو لیزر

باقری

کلاس 5

 

 

سالمند شناسی

کلاس2

دکتر زمانی

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سالمند شناسی و تشخیص 2 دکتر زمانی مجازی تدریس  خواهد شد

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

مهر ماه 98 ترم ده 93

 

 

ساعت

9 -  8

12  -  10

13-12

13-15

15-17

17-19

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبانی سازمان مدیریت

کلاس 7

مهرتک

8هفته دوم

 

یکشنبه

دندانپزشکی تشخیصی 6

قیصری

کلاس 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی بافت و نانو بیو دندانی

کلاس 4

فتحی

16-18

 

 

 

سه شنبه

ایمپلنت نظری

موسوی

کلاس 7

 

 

 

 

 

 

 

نگارش علمی

کلاس 7

دکتر کامران

 

چهار شنبه

پروتز پیشرفته

صادق

کلاس 3

 

 

ایمپلنت فرهودی

کلاس 7

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

مهر ماه 98 ترم دوازده 92

 

 

ساعت

9 -  8

12  -  10

13-12

13-15

15-17

17-19

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

اقتصاد سلامت

مهرتک

کلاس 4

مدیریت خدمات بهداشتی

مهرتک

کلاس 4

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۳۹۸