برنامه کلاس دانشجویان دندانپزشکی

تعداد بازدید:۸۹۲۴

 برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه 98ترم اول ورودی98

 

ساعت

10  -  8

12  -  10

14-12

16-14

18-16

20-18

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

 

ایمنی وترافیک

دکتر مهرتک

8هفته دوم -کلاس5

 

 

فرهنگ وتمدن اسلامی

حاج آقا زارع

کلاس5

تربیت بدنی1برادران

آقای پرواسی

 

یکشنبه

بیوشیمی نظری

دکتر فضایلی

کلاس5

بیوشیمی عملی

دکتر فضایلی

زبان پیش دانشگاهی

دکتر سیاه پوش

کلاس5

 

 

 

 

 

دوشنبه

معارف اسلامی

آقای حمیدوند

کلاس5

 

 

زبان وادبیات فارسی

دکترسید حاتمی

کلاس5

زبان وادبیات فارسی

دکترسیدحاتمی

کلاس5

 

 

 

 

سه شنبه

علوم تشریح1نظری

گلمحمدی.نامجو. سلیم نژاد.سقا

کلاس5

بیوشیمی نظری

دکترفضایلی

کلاس5

علوم تشریح 1نظری  ساعت3-1

گلمحمدی.نامجو. سلیم نژاد.سقا

کلاس5

 

 

علوم تشریح 1عملی

گلمحمدی.نامجو. سلیم نژاد.سقا

 

چهار شنبه

علوم تشریح1 نظری

گلمحمدی.نامجو. سلیم نژاد.سقا

کلاس5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه 98ترم سوم ورودی97

 

ساعت

10  -  8

12  -  10

14-12

16-14

18-16

20-18

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

 

فیزیک پزشکی

مجتبی امانی

کلاس6

قارچ شناسی

دکتر میرزانژاد

کلاس6

تاریخ اسلام

 

بهنام اسدی

کلاس6

 

 

 

یکشنبه

علوم تشریح 3نظری

دکتر سعادتی

8هفته اول- کلاس6

اخلاق و تربیت اسلامی

حاج آقا اسدی 

کلاس6

فیزیولوژی2 نظری

محمدامانی میلان-سعادتی

کلاس6

ویروس

دکتر پیری

کلاس6

 

 

 

دوشنبه

فیزیولوژی عملی

دکتر میلان

 

 

فیزیولوژی2 نظری

محمدامانی میلان-سعادتی

کلاس6

دانش خانواده وجمعیت

آقای علیپور

کلاس6

 

 

 

سه شنبه

علوم تشریح3عملی

سالن آناتومی

علوم تشریح 3نظری

8هفته دوم  دکتر نجف زاده -کلاس6

روان شناسی

دکتر مولایی

کلاس6

 

 

فیزیولوژی عملی

دکتر میلان

 

چهار شنبه

ژنتیک انسانی

دکترجدی.داورنیا.حسینی

کلاس6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه 98ترم پنجم ورودی 96

 

ساعت

10  -  8

12  -  10

13-12

16-14

18-16

20-18

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

کمپلکس پالپ

9-8

گله دار-زادفتاح-کاویانی

 

 

تشخیصی1

دکترباقری-عجمی کلاس7

 

 

بیماری سیستمیک

دکتر نسیمی دوست.دکتر نعیمی کلاس7

 

 

 

یکشنبه

 

کلینیک عملی

12-9

کلینیک

کلینیک عملی

12-9

سیستمیک1  دکتر علیاری کلاس7

16-13

کلینیک عملی

 

 

 

 

 

دوشنبه

گوش حلق بینی

10-8.5

دکتر فولادوند کلاس7

تغذیه درسلامت دهان

دکتر نعمتی

کلاس7

 

فوریت های پزشکی

دکتر اجری

کلاس7

فوریت های پزشکی

دکتر اجری

کلاس7

 

 

 

سه شنبه

پریو1نظری 9-8گروه پریو کلاس7

کلینیک عملی

12-9

کلینیک

کلینیک عملی

12-9

 

کلینیک عملی

16-13

کلینیک عملی

16-13

 

 

 

 

 

چهار شنبه

زبان تخصصی2 10-9

دکتر پورخامنه کلاس7

اخلاق  پزشکی

دکتر عدالت خواه و........

جراحی1نظری کلاس7

 

 

روان شناسی در دندانپزشکی

دکتر همتی

کلاس7

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیماریهای سیستمیک1دکتر عاقل فرد ودکتر خامسی به صورت مجازی    -----   شخیصی 1دکتر زمانی به صورت مجازی  ----- تماس با دکتر عجمی قبل ازشروع کلاس    

 

 

 

 

 برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه 98ترم هفتم ورودی95

ساعت

10  -  8

12  -  10

13-12

16-14

18-16

20-18

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

درمان بیماران بی دندانی-     9-8

جعفری-موسوی

کلاس6

عملی

12-9

عملی

تشخیصی3

محمدپور-عجمی کلاس5

 

عملی16-13

-

 

 

 

 

 

یکشنبه

پریو2نظری     9-8

گروه پریو

کلاس7

عملی

12-9

عملی

رادیو2نظری کلاس5

عملی16-13

-

روش شناسی

دکتر زندیان

کلاس3

 

 

 

دوشنبه

بیماریهای سیستمیک3

بیمارستان

بیماریهای سیستمیک3

بیمارستان

ارتو1نظری کلاس6

عملی16-13

-

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی2نظری

دکتر ظهیریان کلاس3

 

 

 

سه شنبه

اطفال2 نظری 9-8

کلاس2 حکمت فر-فقیهی

عملی  12-9

عملی12-9

تشخیصی3 دریساوی کلاس5

عملی16-13

-

سلامت دهان  عملی1

دکتر شعبانی    

مدرسه

 

 

 

چهار شنبه

زبان تخصصی  4 9-8

پورخامنه

عملی  12-9

عملی  12-9

 

عملی 16-13

-

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هماهنگی  نماینده با دکتر شعبانی

 

 

 

 

 برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه 98ترم نه ورودی94

 

ساعت

10  -  8

12  -  10

14-12

16-14

18-16

20-18

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

عملی

عملی کلینیک 12-9

عملی کلینیک

 

 

عملی کلینیک 16-13

عملی کلینیک

 

 

 

 

 

یکشنبه

اندو 2نظری   9-8

گله دار زادفتاح-کاویانی

عملی کلینیک  12-9

عملی کلینیک

ارتو3نظری کلاس6- نعمتی.جلایر.انوش

عملی کلینیک  16-13

عملی کلینیک

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

عملی

عملی کلینیک  12-9

عملی کلینیک

تشخیصی5 کلاس5

دریساوی.مومنی.عجمی

عملی کلینیک 16-13

عملی کلینیک

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

عملی

عملی کلینیک   12-9

عملی کلینیک

 

عملی کلینیک  16-13

عملی کلینیک

 

 

 

 

 

چهار شنبه

تروماتولوژی دهان 9-8

کلاس3عجمی.میکائیلی.حکمت فر.رهنگ

عملی کلینیک  12-9

عملی کلینیک

 

عملی کلینیک  16-13

عملی کلینیک

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشخیصی 5دکتر زمانی به صورت مجازی               -هماهنگی نماینده با دکتر شعبانی

 

 

 

 

 برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

بهمن ماه 98ترم یازده ورودی93

ساعت

10  -  8

12  -  10

13-12

16-14

18-16

20-18

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

عملی

عملی

 

 

 

عملی

عملی

سلامت دهان3عملی

دکتر شعبانی

مدرسه

 

 

 

یکشنبه

 

عملی

عملی

 

 

 

 

عملی

عملی

 

 

علوم نوین در دندانپزشکی

فتحی

کلاس4    19-17

 

دوشنبه

پروتز پیشرفته2 نظری کلاس3

جعفری-ایمانی

عملی

 

 

 

عملی

عملی

 

 

 

 

 

سه شنبه

تشخیصی7 9-8

محمدپور.صدیق حیاتی

عملی         12  -9

عملی 

12-9

علوم نوین در دندانپزشکی فرهنگ.کاویانی

عملی

عملی

روش آمار زیستی

دکتر فیروز امانی

 کلاس4

 

 

 

چهار شنبه

 

عملی

عملی

 

 

عملی

عملی

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشخیصی7دکتر خامسی مجازی

 

آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۳۹۸