برنامه کلاس دانشجویان پزشکی

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته پزشکی مقطع دکتری

مهر ماه 98 ترم دوم 97

 

ساعت

10  -  8

12  -  10

13-12

13-15

15-17

17-19

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

بیوشیمی2 عملی

 

دکترفضایلی

دکتر ماذنی

بیوشیمی2

کلاس 7

دکترفضایلی

دکتر ماذنی

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

اندیشه1

حمیدوند

کلاس7

فیزیولوژی 1

کلاس 7

دکترعابدی

دکترمیلان

دکترپناه پور دکترسعادتی

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

علوم تشریح 1نظری- گوارش و ادرای تناسلی

دکترسقا.دکترنامجو

دکترنیاپور.نجف زاده

کلاس 7

 

 

زبان عمومی

نظری بقا

کلاس 7

 

 

 

سه شنبه

 

 

اصول خدمات بهداشتی

صادقیه

کلاس 7

فیزیولوژی 1

کلاس 7

دکترعابدی

دکترمیلان

دکترپناه پور دکترسعادتی

تشریح 1عملی

نامجو- نیاپور سقا- نجف زاده

تشریح 1عملی

نامجو- نیاپور سقا- نجف زاده

 

چهار شنبه

بیوشیمی 2

ماذنی

کلاس 7

گوارش

کلاس 7

سقا- نجف زاده نیاپور

 

 

دانش خانواده و جمعیت

خدامرادی

کلاس 7

آداب پزشکی2

کلاس 7

دکترندرمحمدی

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته پزشکی مقطع دکتری

مهر ماه 98 ترم چهارم 96

ساعت

10  -  8

12  -  10

13-12

13-15

15-17

17-19

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

اصول اپیدمیولوژی

کلاس 6

فولادی

8هفته اول

تشریح اسکلتی عضلانی

کلاس 6

گلمحمدی7

جلسه اول

انقلاب اسلامی

کلاس 6

رعنایی

ویروس شناسی

کلاس 6

پیری

 

 

 

یکشنبه

تفسیر موضوعی

قران

حمیدوند

کلاس6

ایمنی شناسی

کلاس 6

صفرزاده

ایمنی شناسی عملی

صفرزاده

ایمنی شناسی عملی

صفرزاده

 

 

 

دوشنبه

تشریح دستگاه حواس ویژه

کلاس 6

سلیم نژاد

تئوری عملی 10هفته

اصول اپیدمیولوژی

کلاس 6

عیسی زاده

8هفته

اول 

 

 

 

تشریح  اسکلتی عضلانی عملی

گل محمدی

 نجف زاده

تشریح  اسکلتی عضلانی عملی

گل محمدی

 نجف زاده

 

سه شنبه

قارچ شناسی پزشکی

حیدری

کلاس 6

اصول کلی تغذیه

نعمتی

کلاس6

 

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه

قارچ شناسی پزشکی عملی

حیدری - محمدی

 

 

 

آداب پزشکی 4

ندرمحمدی

کلاس 6

زبان تخصصی 2

عابدی

کلاس 6

زبان تخصصی 2

کلاس 6

عابدی

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۳۹۸