دانشجویان برتر

تعداد بازدید:۵۷۹۴

اسامی دانشجویان برتر اول تا سوم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

دندان پزشکی ۹۲

 

وحید خلیلی

18.76

 

 

 

 

 

 

فرشاد بهادیوند
 

17.76

 

 

 

 

 

 

 

مهکامه آقایی

17.65

 

 

 

 

 

 

 

 

دندان پزشکی ۹۳

 

 

فرید وفادار

16.4

 

 

 

 

 

 

 

 

آیدا نادری پور

15.03

 

 

 

 

 

محمد محبی

14.96

 

 

 

 

 

 

 

 

دندانپزشکی ۹۴

 

 

سیده مرضیه حسینی چورسی

17.16

 

 

 

 

 

 

 

مینا اعظمی

16.96

 

 

 

 

 

 

 

نگین برادران جمیلی

16.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دندانپزشکی ۹۵

 

 

میلاد مفید دولت آباد

16.57

 

 

 

 

 

 

 

 

بهلول عباس زاده

15.71

 

 

 

 

 

 

فرشته حسنی

16.65

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

دندان پزشکی ۹۶

 

سعید یزدانی خواه

17.21

 

 

 

 

 

 

 

 

امین سعیدی

16.25

 

 

 

 

 

 

 

 

غزل حامدی زاد

16.22

 

 

 

 

 

 

دندان پزشکی 97

 

فرزانه حاجیانی

18.81


 

 

 

 

 

 

مرضیه اسدی

17.37

 

 

 

 

 

 

 

 

حامد حسینی

17.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پزشکی ۹۲

سعید پور مقدم

۱۷.۳۱

 

 

 

 

 

 

 

سید محمد موسوی بقرآباد

۱۷.۰۹

 

 

 

 

 

زهرا عادلی

16.46

 

 

 

 

 

 

 

پزشکی ۹۳

 

سام رحیم نژاد

17.36

 

 

 

 

 

سودا علیپور

۱۷.۲

 

 

 

 

 

آیلین طریقی

16.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پزشکی ۹۴

 

محمد وجدانی

18.13

 

 

 

 

 

 

 

محمد رضا فصاحتی

18.01

 

 

 

 

 

 

 

 

نرگس منفرد

17.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پزشکی ۹۵

 

زهرا صادقی جدی

18.9

 

 

 

 

 

 

 

طوبی جمالی

18.03

 

 

 

 

 

 

 

سوین فتاحی مرکز

18

 

 

 

 

 

 

 

 

پزشکی ۹۶

 

بهروز کرمی قوزلو

۱۸.۱۴

‌‌‌‌

 

 

 

 

 

 

 

 

اسماء غالب  

18.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد مرتضوی

17.87

 

 

 

 

 

 

 

پزشکی 97

 

حسین قهرمانلو

18.56

 

 

 

 

 

 

 

ثناستوده

18.21

 

 

 

 

 

 

 

پارسا هاشم زاده

17.99

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۶ آبان ۱۳۹۸