برنامه کلاسی

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته داروسازی مقطع دکتری

مهر ماه ۹۵ ترم ۲

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۳-۱۵

۱۵-۱۷

۱۷-۱۹

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

بافت شناسی تئوری و عملی

کلاس ۶

آقای کلارستاقی

 

 

شیمی آلی ۱عملی

دکتر سپهری

شیمی آلی ۱عملی

دکتر سپهری

 

 

 

یکشنبه

 

 

تربیت بدنی ۱خواهران

خانم ارمغان

میکروب شناسی نظری

دکتر تیمورپور

ریاضیات

دکتر صفار

ریاضیات

دکتر صفار

 

دوشنبه

 

 

علوم تشریح

تئوری و عملی

خانم نامور

تربیت بدنی ۱برادران

آقای پرواسی

 

 

 

 

 

سه شنبه

ویروس شناسی

دکتر پیری با دندانپزشکی

شیمی آلی ۱

دکتر سپهری

میکروب شناسی نظری

دکتر تیمورپور

اخلاق اسلامی

آقای خدامرادی

 

 

 

چهار شنبه

 

 

اندیشه اسلامی ۱

آقای موسوی

شیمی آلی ۱

تئوری

دکتر سپهری

میکروب شناسی عملی داروسازی ۹۴

دکتر تیمور پور

میکروب شناسی عملی داروسازی ۹۴

دکتر تیمور پور

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیمی آلی ۱ عملی یک هفته گروه a و یک هفته گروه b برگزار می شود .

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته داروسازی مقطع دکتری

مهر ماه ترم ۴

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۳-۱۵

۱۵-۱۷

۱۷-۱۹

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

ایمنی شناسی عملی داروسازی ۹۳

آقای ملک زاده

بیوشیمی پایه

دکتر ماذنی

فیزیولوژی ۲

دکتر میلان

دکتر سعادتی

دکتر امانی

فیزیولوژی داروسازی ۹۳ عملی

دکتر عابدی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

آقای اسدی

 

یکشنبه

بیوشیمی پایه

دکتر ماذنی

اصول خدمات بهداشتی

دکتر فولادی

تربیت بدنی ۲ برادران

آقای پرواسی

فیزیولوژی ۲

 

دکتر امانی

 

 

 

دوشنبه

زبان عمومی

آقای نظری بقا

بیوشیمی پایه عملی داروسازی ۹۳

دکتر ماذنی

فیزیولوژی ۲

دکتر میلان

دکتر سعادتی

دکتر امانی

زبان انگلیسی

مکالمه

از ساعت ۳۰/۱۴ الی ۱۶

آقای نظری بقا

 

 

 

سه شنبه

ایمنی شناسی

آقای ملک زاده

بیوشیمی پایه داروسازی ۹۳ عملی

دکتر علی پناه مقدم

 

 

 

 

اندیشه اسلامی ۲

آقای موسوی

 

چهار شنبه

تربیت بدنی ۲خواهران

خانم ارمغان

ایمنی شناسی

آقای ملک زاده

فیزیولوژی داروسازی ۹۳ عملی

دکتر عابدی

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زبان انگلیسی مکالمه برای کلیه دانشجویان داروسازی ورودی ۹۳ الزامی می باشد

 

 

تکمیل شد

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته داروسازی مقطع دکتری

مهرماه ۹۵ ترم ۶

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۳-۱۵

۱۵-۱۷

۱۷-۱۹

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

 

داروشناسی ۱

دکتر بهلولی

محمدی

امیر شاهرخی

گیاهان دارویی عملی

منصور میران

گیاهان دارویی تئوری

منصور میران

گیاهان دارویی عملی

بیوتکنولوژی

منصور میران

دکتر قهرمانی

 

یکشنبه

فارماسیوتیکس ۲عملی

دکتر ابراهیمی

فارماسیوتیکس ۲عملی

دکتر ابراهیمی

فارماسیوتیکس نظری

دکتر ابراهیمی

بیوتکنولوژی دارویی

خانم دکتر حاج قهرمانی

بیوتکنولوژی دارویی

خانم دکتر حاج قهرمانی

 

دوشنبه

شیمی دارویی

دکتر جوهری

شیمی دارویی

دکتر رزاقی

واژه شناسی

جوهری

بیوتکنولوژی دارویی

خانم دکتر حاج قهرمانی

بیوتکنولوژی دارویی

خانم دکتر حاج قهرمانی

 

سه شنبه

داروشناسی ۱

دکتر بهلولی

محمدی

امیر شاهرخی

کشت سلولی

دکتر سقا

فارماسیوتیکس نظری

دکتر ابراهیمی

شیمی دارویی

دکتر رزاقی

بیوتکنولوژی دارویی

خانم دکتر حاج قهرمانی

 

چهار شنبه

 

 

بیوتکنولوژی دارویی

خانم دکتر حاج قهرمانی

بیوتکنولوژی دارویی

خانم دکتر حاج قهرمانی

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهر ماه ۲۴-۲۸ شنبه به مدت سه هفته کلاس بیوتکنولوژی برگزار خواهد شد.

آبان ۱۵-۱۹ کلاس بیوتکنولوژی

آذر ۱۳-۱۷ کلاس بیوتکنولوژی

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندان پزشکی مقطع دکتری

مهر ماه ۹۵ ترم ۲

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۳-۱۵

۱۵-۱۷

۱۷-۱۹

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

 

علوم تشریح ۲ نظری

دکتر نیاپور

آقای کلارستاقی

میکروب شناسی نظری

دکتر تیمورپور

میکروب شناسی عملی دندان پزشکی ۹۴

دکتر تیمور پور

میکروب شناسی عملی دندان پزشکی ۹۴

دکتر تیمور پور

 

یکشنبه

تربیت بدنی ۲خواهران

 

خانم علی اکبری

 

 

 

 

انقلاب اسلامی

آقای ابراهیمی

 

 

 

دوشنبه

 

 

زبان عمومی

آقای نظری بقا

میکروب شناسی نظری

دکتر تیمورپور

روان شناسی

خانم فرجی

 

 

 

سه شنبه

ویروس شناسی

دکتر پیری

 

 

علوم تشریح ۲ عملی

دکتر نیاپور

آقای کلارستاقی

 

 

 

 

 

چهار شنبه

معارف اسلامی ۲

آقای موسوی

آناتومی ومورفولوژی دندان

دکتر جعفری

ازساعت ۱۱ الی ۱۶

آناتومی ومورفولوژی دندان

دکتر جعفری

ازساعت ۱۱ الی ۱۶

تربیت بدنی ۲

برادران

آقای پرواسی

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندانپزشکی مقطع دکتری

مهر ماه ۹۵ ترم ۴

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۳-۱۵

۱۵-۱۷

۱۷-۱۹

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

۱۴-۱۲

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

آسیب شناسی عملی

دکتر ظهوری

 

 

 

 

 

 

متون اسلامی

آقای انور

 

 

 

یکشنبه

ایمنی شناسی عملی دندانپزشکی ۹۳

آقای ملک زاده

بیماریهای روان

دکتر خوشه

آسیب شناسی تئوری

دکتر شکارچی ظهوری

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

کاربرد رایانه در دندانپزشکی

مهندس محمدنیا

۸-۹

 

 

رادیولوژی نظری

دکتر گرجانی دکتر رفیعی

۱۲-۱۳

پوسیدگی شناسی کلاس ۴

 

دکتر باقری

تجهیزات دندانپزشکی

آقای شاهعلیزاده

 

 

زبان تخصصی ۱

دکتر پورخامنه

از ساعت ۹-۱۰

 

سه شنبه

 

 

ایمنی شناسی

آقای ملک زاده

کنترل عفونت دکتر فرهودی دکتر نورالعیونی

 

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه

ایمنی شناسی

آقای ملک زاده

 

 

 

 

 

مبانی مواد دندانی

دکتر خدادادی

آقای هوشیار

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته دندانپزشکی مقطع دکتری

ترم مهر ماه ۹۵ ترم ۶

ساعت

۹ - ۸

۱۲ - ۹

۱۳-۱۲

۱۳-۱۶

۱۶-۱۸

۱۸-۲۰

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

بیماری سیستمیک ۲

دکتر ذاکری

جراحی گروه D2 -رادیولوژی گروه A1

پریودنتولوژی گروه C1

تشخصیص ۱گروه B1,B2

دندان پزشکی کودکان ۱ دکتر نورالعیونی

جراحی گروه D1 رادیولوژی گروه A2

پریودنتولوژی گروه C2

تشخصیص ۱گروه A1,A3 آموزش مهارت بالینی

کلیه دانشجویان کلاس درد و دارو کلیه دانشجویان کلاس

 

 

 

 

 

یکشنبه

کمپلکس پالپ

افتاده ها

دانشکده دندان پزشکی

مبانی اندو نتیکس ۱ پری کلینیک

کلیه دانشجویان کلاس

زاد فتاح بلوریان

دندانپزشکی تشخصیصی ۲نظری دکتر باقری کلاس ۴

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

زبان تخصصی ۳

دکتر پورخامنه

از ساعت ۸-۹

جراحی گروه BC رادیولوژی گروه A3

پریودنتولوژی گروه D1

تشخصیص ۱گروه B1-A2

مهارت سلامت

محمد پور

دندان پزشکی تشخیصی ۲ نظری

بیماری سیستمتیک دکتر حاج محمدی

۱۳-۱۴

مبانی دندانپزشکی ترمیمی از ساعت ۱۴ الی ۱۵

دکتر فرشاد دکتر یوسفی پور

دکتر خیام

 

 

 

 

 

سه شنبه

مبانی پروتز ثابت پری کلینیک

دکتر موسوی

 

مبانی پروتز ثابت پریکلینیک

کلیه دانشجویان کلاس

دکتر موسوی

دندان پزشکی کودکان ۱ دکتر انوش

مبانی پروتز ثابت پریکلینیک

کلیه دانشجویان کلاس

دکتر موسوی

 

 

 

 

 

چهار شنبه

پریودنتولوژی

 

افتاده ها

دانشکده دندان پزشکی

جراحی گروه C2 -رادیولوژی گروه B2

پریودنتولوژی گروه B3

تشخصیص ۱گروه A1,A3

مهارت سلامت

جراحی گروه C1 -رادیولوژی گروه B1

پریودنتولوژی گروه D2

تشخصیص ۱گروه A2,B2

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

 

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته پزشکی مقطع دکتری

مهر ماه ۹۵ ترم دوم

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۳-۱۵

۱۵-۱۷

۱۷-۱۹

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

 

بیوشیمی ۲

دکتر علی پناه مقدم

 

 

آناتومی سروگردن تئوری

آقای کلارستاقی

 

 

 

یکشنبه

تغذیه

دکتر نعمتی

آناتومی تنه دانشکده پزشکی

 

فیزیولوژی ۱

دکتر عابدی

دکتر میلان

دکتر امانی

اندیشه اسلامی ۱

حاج آقا حمیدوند

 

 

 

دوشنبه

بیوشیمی ۲

دکتر ماذنی

زبان عمومی

دکتر سیاهپوش

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

بیوشیمی ۲ پزشکی ۹۴ عملی

دکتر ماذنی

آناتومی تنه دانشکده پزشکی

 

فیزیولوژی ۱

دکتر عابدی

دکتر میلان

دکتر امانی

آناتومی سرو گردن عملی

دکتر نیاپور

آقای کلارستاقی

آناتومی سرو گردن عملی

دکتر نیاپور

آقای کلارستاقی

 

چهار شنبه

آناتومی سرو گردن تئوری

دکتر نیاپور

آقای کلارستاقی

 

 

بهداشت عمومی ۱

دکتر صادقیه

 

 

 

 

 

پنجشنبه

بیوشیمی ۲ پزشکی ۹۴ عملی

دکتر علی پناه مقدم

بیوشیمی ۲ پزشکی ۹۴ عملی

دکتر علی پناه مقدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی شعبه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته پزشکی مقطع دکتری

مهر ماه ۹۵ ترم ۴

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۳-۱۵

۱۵-۱۷

۱۷-۱۹

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

 

انگل شناسی تئوری

دکتر محمدی

دکتر حیدری

تفسیر موضوعی قرآن

آقای انور

 

 

آناتومی اندام عملی

دکتر نجف زاده

دکتر نیاپور

 

یکشنبه

ویروس شناسی

دکتر پیری

 

 

آناتومی اندام عملی

دکتر نجف زاده

دکتر نیاپور

انگل شناسی پزشکی ۹۳ عملی

دکتر محمدی

دکتر حیدری

انگل شناسی پزشکی ۹۳ عملی

دکتر محمدی

حیدری

 

دوشنبه

آناتومی اندام تئوری

دکتر نجف زاده

دکتر نیاپور

انگل شناسی تئوری

دکتر حیدری

آقای میرزانژاد

آناتومی اندام عملی

دکتر نجف زاده

دکتر نیاپور

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

انگل شناسی پزشکی ۹۳ عملی

آقای میرزانژاد

انگل شناسی پزشکی ۹۳ عملی

آقای میرزانژاد

بیوفیزیک

دکتر امانی

 

چهار شنبه

جنین شناسی

کلاس ۳

بهداشت

دکتر سقا

دکتر گلمحمدی

 

 

زبان تخصصی ۱

دکتر میلان

دکتر عابدی

بهداشت عمومی ۲

 

 

دکتر صادقیه

زبان تخصصی ۱

دکتر امانی

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی آزمایشگاه شیمی و بیوشیمی بین الملل

مهر ماه ۹۵

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۳-۱۵

۱۵-۱۷

۱۷-۱۹

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

بیوشیمی پایه عملی داروسازی ۹۳

دکتر ماذنی

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

بیوشیمی ۲ پزشکی ۹۴ عملی

دکتر ماذنی

بیوشیمی پایه داروسازی ۹۳ عملی

دکتر علی پناه مقدم

 

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

بیوشیمی ۲ پزشکی ۹۴ عملی

دکتر علی پناه مقدم

بیوشیمی ۲ پزشکی ۹۴ عملی

دکتر علی پناه مقدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی آزمایشگاه میکرو بیولوژی بین الملل

مهر ماه ۹۵

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۳-۱۵

۱۵-۱۷

۱۷-۱۹

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

میکروب شناسی عملی دندان پزشکی ۹۴

دکتر تیمور پور

میکروب شناسی عملی دندان پزشکی ۹۴

دکتر تیمور پور

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

انگل شناسی پزشکی ۹۳ عملی

دکتر محمدی

انگل شناسی پزشکی ۹۳ عملی

دکتر محمدی

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

انگل شناسی پزشکی ۹۳ عملی

آقای میرزانژاد

انگل شناسی پزشکی ۹۳ عملی

آقای میرزانژاد

 

 

 

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

میکروب شناسی عملی داروسازی ۹۴

دکتر تیمور پور

میکروب شناسی عملی داروسازی ۹۴

دکتر تیمور پور

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی آزمایشگاه فیزیولوژی و ایمنولوژی بین الملل

مهر ماه ۹۵

 

ساعت

۱۰ - ۸

۱۲ - ۱۰

۱۳-۱۲

۱۳-۱۵

۱۵-۱۷

۱۷-۱۹

ایام هفته

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

 

 

نماز

 

 

و

 

 

نهار

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

نام درس

نام استاد

 

شنبه

ایمنی شناسی عملی داروسازی ۹۳

آقای ملک زاده

 

 

 

 

فیزیولوژی داروسازی ۹۳ عملی

دکتر عابدی

   

 

یکشنبه

ایمنی شناسی عملی دندانپزشکی ۹۳

آقای ملک زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه

 

 

 

 

فیزیولوژی داروسازی ۹۳ عملی

دکتر عابدی

       

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۳۹۶