برنامه امتحانی

تعداد بازدید:۳۸۱۳

 برنامه امتحانی پزشکی ترم اول پزشکی98   

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

10:00

25/05/99

مقدمات علوم تشریح

1

11:30

28/05/99

تشریح قلب و عروق

2

11:30

30/05/99

آداب پزشکی

3

12:30

2/06/99

 روان شناسی سلامت

4

10:30

5/06/99

بیوشیمی 1

5

  

برنامه امتحانی پزشکی ترم سوم 97   

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

14:00

25/05/99

علوم تشریح  غدد درون ریز واعصاب

1

11:30

27/05/99

زبان تخصصی 1

2

13:00

30/05/99

انگل شناسی

3

12:30

01/06/99

باکتری شناسی

4

12:30

03/06/99

علوم تشریح سر و گردن

5

12:30

06/06/99

فیزیولوژی 2

6

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانی پزشکی ترم پنجم 96

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

14:00

25/05/99

ژنتیک پزشکی

1

11:30

27/05/99

تغذیه

2

13:30

30/05/99

       تئوری پاتولوژی عمومی

3

12:30

01/06/99

اپیدمیولوژی

4

12:30

02/06/99

فیزیک پزشکی

5

12:30

04/06/99

اصول پایه فارماکولوژی

6

12:30

05/06/99

ایمنی شناسی

7

12:30

06/06/99

آمار

8

 

برنامه امتحانی پزشکی ترم هفتم95

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

12:30صبح

18/04/99

فارماکولوژی1

1

12:30صبح

31/04/99

کلیه

2

12:30صبح

04/05/99

آمار

3

12:30صبح

19/05/99

فارماکولوژی2

4

12:00

30/05/99

خون

5

12:30صبح

12/06/99

روماتولوژی

6

12:30صبح

27/06/99

غدد

7

12:30صبح

10/07/99

گوارش

8

 

 

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم اول 98

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

10:00

25/05/99

علوم تشریح 1

1

10:30

29/05/99

بیوشیمی

2

 

برنامه امتحانی دندانپزشکی ترم سه97

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

11:00

25/05/99

فیزیولوژی نظری2

1

10:30

28/05/99

علوم تشریح 3

2

10:30

30/05/99

ویروس شناسی

3

10:30

01/06/99

قارچ شناسی

4

10:30

03/06/99

ژنتیک انسانی

5

10:30

99/06/04

روانشناسی

6

10:30

99/06/06

فیزیک پزشکی

7

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم پنجم96 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

10:30

20/05/99

پریودنتولوژی

1

10:30

21/05/99

فوریت پزشکی

2

9:00

22/05/99

جراحی دهان فک و صورت

3

10:30

23/05/99

اخلاق پزشکی

4

11:00

25/05/99

سیستمیک 1

5

10:30

26/05/99

فارماکولوژی

6

10:30

27/05/99

کمپلکس پالپ

7

10:30

         28/05/99

دندان پزشکی تشخیصی 1

8

10:30

29/05/99

گوش حلق و بینی

9

10:30

30/05/99

روان شناسی در دندان پزشکی

10

10:30

01/06/99

زبان تخصصی 2

11

10:30

02/06/99

تغذیه در سلامت

12

10:30

04/06/99

مبانی دندان پزشکی ترمیمی

13

10:30

06/06/99

مبانی پروتز کامل

14

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم هفتم 95   

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

10:30

20/05/99

دندان پزشکی تشخیص 3

1

9:00

22/05/99

مبانی اندو 2

2

10:30

23/05/99

پریو 2

3

13:00

25/05/99

اطفال 2

4

10:30

27/05/99

سلامت دهان و جامعه 2نظری

5

110:30

28/05/99

زبان تخصصی 4

6

10:30

30/05/99

رادیولوژی نظری 2

7

10:30

1/06/99

درمان بیماران بی دندانی

8

10:30

2/06/99

روش شناسی 1

9

10:30

4/06/99

پروتز پارسیل

10

10:30

06/06/99

ارتودنسی 1

11

 

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم نهم 94   

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

11:00

25/05/99

دندان پزشکی تشخیصی 5

1

10:30

29/05/99

تروماتولوژی دهان

2

10:30

02/06/99

ارتودنسی 3

3

10:30

06/06/99

اندودنتیکس 2 نظری

4

 

 

 

برنامه امتحانی دندان پزشکی ترم یازدهم 93

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

درس

ردیف

11:00

25/05/99

روش آمار زیستی

1

10:30

29/05/99

پروتز پیشرفته نظری 2

2

10:30

02/06/99

علوم نوین پزشکی دردندانپزشکی

3

10:30

05/06/99

دندانپزشکی تشخیصی 7

4

 

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۳۹۹