مدیریت دانشجویی و فرهنگی

تعداد بازدید:۴۴۵۹

مدیر دانشجویی فرهنگی

 

دکتر پرویز فرجی

میزان تحصیلات: دکتری حرفه ایی

 

شرح وظائف مدیر دانشجویی فرهنگی

اطلاع رسانی و هماهنگی جهت شرکت دانشجویان در جشنواره ها و مسابقات و سایر برنامه های علمی و فرهنگی

هماهنگی ایجاد تشکل های اسلامی دانشجویی از قبیل بسیج و انجمن اسلامی دانشجویان با رعایت ضوابط.

هماهنگی جهت برگزاری هم اندیشی و جلسات و سمینارهای آموزشی علمی جهت ارتقاء علمی فرهنگی

راه اندازی و نظارت و ساماندهی و حمایت از نشریات دانشجویی مورد تایید شورای فرهنگی دانشگاه.

پیش بینی زمینه و تسهیلات لازم جهت انجام تحقیقات و فعالیت های پژوهشی.

آخرین ویرایش۲۴ شهریور ۱۳۹۵