رسالت و چشم انداز

 

تاسیس بهمن ماه ۱۳۹۲

رسالت این واحد فراهم آوردن شرایط لازم برای ورود دانشجویان به عرصه های شغلی و خدمات حرفه ای و مسئولیت پذیری و فراهم نمودن شرایط پرورش دانشجویان مسئولیت پذیر و موفق در عرصه های مختلف اجتماعی است.

چشم انداز

سعی ما بر این است تا سطح علمی واحد پردیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل را ارتقاء دهیم تا در آینده یکی از قطب های علمی کشور به حساب آید. در حال حاضر، دانشجویان پزشکی ۲۰۵ نفر و دانشجویان دندانپزشکی ۱۲۴ نفر و دانشجویان داروسازی ۱۰۶ نفر در حال تحصیل در این دانشکده بوده و دانشجویان داروسازی در این دانشکده با داروسازی سراسری ادغام گردیده است

آخرین ویرایش۳۰ مرداد ۱۳۹۷