اخبار

اطلاعیه لغو امتحان دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی
اطلاعیه لغو امتحان دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی

اطلاعیه لغو امتحان دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی

به اطلاع دانشجویان محترم پزشکی و داندانپزشکی میرساند، کلیه امتحانات جامع علوم پایه ، پره انترنی و پیش کارورزی لغو گردیده و زمان دقیق امتحانات فوق بعدا اعلام خواهد شد.

ادامه مطلب