گروه مامایی

معرفی گروه

رشته مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل درسال ۱۳۷۲ با حدود ۲۰ دانشجو در مقطع کاردانی تاسیس گردید. بعد از آن در سال ۱۳۸۵ شروع به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی نمود و در سال ۱۳۸۹ اولین دوره کارشناسی ناپیوسته را  پذیرش نمود. در سال ۱۳۹۸ نیز با پذیرش دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد آموزش مامایی موافقت به عمل آمد.

مدیر گروه: خانم دکتر پوران اخوان اکبری

تحصیلات: دکتری تخصصی بهداشت باروری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:   ۳۳۷۱۴۴۳۷-۰۴۵

پست الکترونیکی:p.akhavanakbari@ arums.ac.ir

 

اعضای گروه مامایی

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه علمی
۱ خانم فیروزه اسد زاده منیر مربی
۲ خانم معصومه رستم نژاد مربی
۳ خانم فریده مصطفی زاده مربی
۴ خانم نسرین همایونفر مربی
۵ دکتر لیلا رئیسی استادیار
۶ دکتر پوران اخوان اکبری استادیار
۷ دکتر سمیرا شهباززادگان استادیار
۸ خانم رویا نیکجو مربی
۹ خانم سمانه دباغ فکری مربی
۱۰ خانم سوسن هوشمندی مربی
۱۱ خانم رأفت کاظم زاده مربی
۱۲ خانم حبیبه صالحی مربی
۱۳ خانم پریسا حاج محمدی مربی
آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۸