سرفصل دروس رشته های تحصیلی

برنامه های آموزشی رشته های مقطع کارشناسی دانشکده پرستاری و مامایی

پرستاری (کارشناسی پیوسته)

دانلود

مامایی (کارشناسی پیوسته)

دانلود

اتاق عمل (کارشناسی پیوسته)

دانلود

مامایی (کارشناسی ناپیوسته)

دانلود

فوریت های پزشکی (کاردانی)

دانلود

دسترسی به سایر برنامه ها و سرفصل دروس رشته های مصوب وزارت بهداشت. برای مشاهده اینجا کلیک نمایید.

آخرین ویرایش۱۸ شهریور ۱۳۹۷