ریاست

تعداد بازدید:۱۱۸۰۰

دکتر بهنام مولایی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

کارشناسی ارشد پرستاری روان (روان پرستاری)

دکتری ( p.h.D ) و پسادکتری( post doc ) روانشناسی مشاوره و روان درمانی

 

شماره تماس مستقیم: ۳۳۷۲۸۰۰۵؛ دورنویس: ۳۳۷۲۸۰۰۴
پیش شماره ۰۴۵ برای خارج از استان اردبیل
پست الکترونیکی:
b.molaei@arums.ac.ir

 

 

در عصر حاضر که سلامتی و خدمات مرتبط با سلامتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بدون شک تعلیم و تربیت نیروی انسانی توانمند و متعهد برای ارائه خدمات سلامتی مهمترین و اصلی ترین هدف این دانشگاه و این دانشکده است. نیل به این آرمان متعالی و حرکت دانشکده بسوی تعالی، بدون پایبندی به تعهدات، بدون برنامه ریزی راهبردی و بدون همکاری، هم اندیشی و همدلی همه همکاران و دانشجویان و توجه به همه ظرفیتهای موجود در دانشکده میسر نیست.

در حال حاضر رسالت اصلی این دانشکده، تعلیم و تربیت نیروی انسانی ماهر، متعهد، خلاق، متفکر، موثر و کارآمد در یک بستر مناسب و بر اساس باورها و ارزشهای فرهنگی، اخلاقی و معنوی و بهبود مستمر کیفیت و کمیت خدمات آموزشی و پژوهشی و است. در همین راستا اینجانب با همفکری و همراهی همکاران محترم هیات علمی و کارکنان صدیق در این دانشکده سعی خواهیم کرد با توکل به خداوند متعال و با بهره‌گیری بهینه از همه ظرفیتها، تجهیزات و امکانات موجود و با یک برنامه‌ریزی راهبردی مناسب، شرایطی را فراهم کنیم که زیبنده گیرندگان خدمات ارائه شده در دانشکده یعنی دانشجویان عزیزو شایسته دریافت کنندگان خدمات ارائه شده در جامعه یعنی هموطنان گرامی باشد.

 

دکتر بهنام مولائی

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۳ بهمن ۱۳۹۷