اداره آموزش

تعداد بازدید:۴۲۰۵

مسئول اداره آموزش

نام و نام خانوادگی: لیلا آزادواری
سمت: مسئول اداره آموزش

تلفن تماس: ۰۴۵۳۳۷۱۰۲۳۰

شرح وظایف

  • نظارت بر حسن اجرای دقیق مقررات و آئین نامه های آموزشی

  • نظارت بر کلیه وظایف کارشناسان و کارکنان آموزش

  • ارائه مشاوره و اطلاع رسانی به دانشجویان در زمینه مقررات و آیین نامه های آموزشی

  • انجام مکاتبات با مدیریت محترم آموزشی

  • هماهنگی و همکاری کامل با ریاست ومعاونت محترم دانشکده

 

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۵