اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

 

 

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

رئیس دانشکده

دکتر بهنام مولایی

۱

معاون آموزشی دانشکده

دکتر معصومه آقامحمدی

۲

معاون پژوهشی دانشکده

دکتر لیلا رئیسی

۳

مدیر گروه پرستاری مراقبت های ویژه

دکتر ناصر مظفری

۴

مدیر گروه پرستاری داخلی- جراحی

دکتر مهدی حیدرزاده

۵

مدیر گروه اتاق عمل و فوریت های پزشکی

خانم شهره مشفقی

۶

عضو هیئت علمی دانشکده

دکتر منصوره کریم اللهی

۷

عضو هیئت علمی دانشکده

دکتر بهروز دادخواه

۸

عضو هیئت علمی دانشکده

دکتر عقیل حبیبی

۹

دبیر شورا

فریده فرحزاده

۱۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۳۹۷