کمیته امتحانات دانشکده

تعداد بازدید:۳۷۲۲

اعضاء

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

۱

دکتر معصومه آقامحمدی

معاون آموزشی دانشکده

۲

دکتر محمود شمشیری

مسئول دفتر توسعه

۳

دکتر مهدی حیدرزاده

مدیر گروه پرستاری داخلی- جراحی

۴

دکتر ناصر مظفری

مدیر گروه پرستاری مراقبت های ویژه

۵

خانم فیروزه اسدزاده

مدیر گروه مامایی

۶

خانم شهره مشفقی

مدیر گروه اتاق عمل و فوریت های پزشکی

۷

لیلا آزادواری

مسئول آموزش

۸ نماینده دانشجویان مرتبط با موضوع
 

 

 

الف - شیوه نامه ها

  1. شیوه نامه کمیته نظارت بر برگزاری آزمونها
  2. شیوه نامه مصوب ونهایی برگزاری آزمون عملی نهایی دانشجویان پرستاری

ب - فرم ها

  1. فرم خام سوالات امتحانی
  2. فرم ارزشیابی آزمون های اساتید

 

پ - اهم مصوبات کمیته امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی

 

ت- راهنمایی شرکت در ازمون آسکی برای دانشجویان کارشناسی پرستاری

 

آخرین ویرایش۲۰ خرداد ۱۳۹۸