گروه پرستاری مراقبت ویژه و اتاق عمل

مدیر گروه:دکتر ناصر مظفری

تحصیلات:دکترای آموزش پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرتبه علمی:استادیار

تلفن:    33729322-045

 

سوابق:

  1. پرستار بخش های ICUو اورژانس
  2. رییس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
  3. عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
  4. مدیر دانشجوی و فرهنگی دانشگاه
  5. رییس هیات مدیره نظام پرستاری استان(2 دوره)
  6. معاون اموزشی دانشکده پرستاری و مامایی
  7. مدیر گروه پرستاری (4 دوره)

 

اعضای گروه پرستاری مراقبت های ویژه و اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل
ردیف نام و نام خانوادگی رشته و گرایش آخرین مدرک رتبه علمی
۱
دکتر ناصر مظفری
پرستاری (داخلی-جراحی)
دکتری
استادیار
۲
دکتر محمود شمشیری
پرستاری (داخلی-جراحی)
دکتری
استادیار
۳ دکتر مهدی اجری پرستاری مراقبت های ویژه دکتری استادیار
۴ دکتر رجب دشتی کلانتر پرستاری (داخلی-جراحی) دکتری استادیار
۵ خانم الهامه نصیری پرستاری مراقبت های ویژه کارشناسی ارشد مربی
۶ خانم فرح وش پروین درآبادی پرستاری مراقبت های ویژه کارشناسی ارشد مربی آموزشی
۷ خانم زهرا اعتباری اصل پرستاری (داخلی-جراحی) کارشناسی ارشد مربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک های مفید

 

 

آخرین ویرایش۰۱ اسفند ۱۳۹۸