اخبار

نشست مشترک دکتر بهنام مولائی ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی با مدیران مرکز فوریتهای پزشکی استان

نشست مشترک دکتر بهنام مولائی ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی با مدیران مرکز فوریتهای پزشکی استان

دکتر بهنام مولائی ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی به همراه معاونت محترم آموزشی، مدیر محترم گروه فوریتهای پزشکی و چند تن از اساتید محترم گروه فوریتهای پزشکی روز یکشنبه ۱۰ آذرماه۹۸ ضمن شرکت در نشست مشترک مدیران پیش بیمارستانی دانشگاه (فوریتهای پزشکی استان) از واحد دیسپچ، واحد هشتصد و پایگاه آموزشی فوریتهای پزشکی استان بازدید نمودند

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی سلامت جنسی پسران پیش از ازدواج در دانشکده پرستاری و مامائی برگزار شد
به همت انجمن علمی دانشجویی مامایی برگزار شد

کارگاه آموزشی سلامت جنسی پسران پیش از ازدواج در دانشکده پرستاری و مامائی برگزار شد

کارگاه یک روزه آموزشی سلامت جنسی پسران پیش از ازدواج به منظور ارتقای سطح علمی دانشجویان پسر دانشگاه و به همت انجمن مامایی دانشکده پرستاری و مامایی روز چهارشنبه ۱۳ آذر۹۸ در سالن شهید دهقانی نیا این دانشکده برگزار شد

ادامه مطلب