فراخوان کنگره ملی سیمای سلامت خانواده

۱۸ دی ۱۳۹۸ | ۰۸:۰۲ کد : ۹۵۸۶ اخبار
تعداد بازدید:۳۲۵

 

 

قابل توجه همکاران محترم هیئت علمی، مربیان گرامی، محققین و دانشجویان عزیز

با توجه به شیوع آسیب های اجتماعی و نابسامانی های خانوادگی در جامعه امروزی در سال های اخیر، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به عنوان متولی سلامت استان، در نظر دارد کنگره ملی سیمای سلامت خانواده را به همراه بخش دانشجویی در تیر ماه سال آتی برگزار نماید. با عنایت به اختصاص گرنت پژوهشی برای طرح های تحقیقاتی هم راستا با کنگره مذکور توسط معاونت محترم تحقیقات دانشگاه، بدینوسیله از همه ی همکاران، محققین و دانشجویان دعوت می شود برای مشارکت در این رویداد علمی و پژوهشی مهم کشوری، طرح های تحقیقاتی خود را در راستای محورهای کنگره مذکور طراحی و اجرا نمایند.

پوسترکنگره

محورهای کنگره

لینک کنگره


( ۲ )

نظر شما :