کتابخانه

تعداد بازدید:۱۶۶۷

‌‌‌‌‌‌‌

کتابخانه دانشکده پرستاری مغان در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد. سازماندهی منابع کتابخانه از رده بندی NLM استفاده شده است. کتابخانه دارای نرم افزار Koha می باشد که جهت ذخیره اطلاعات کتابشناختی و جستجوی منابع مورد استفاده قرار می گیرد.

هدف کتابخانه تامین نیازهای اطلاعاتی اعضای هیأت علمی و دانشجویان می باشد.

شابکای کتابخانه پرستاری مغان IR-200400001

 

 اطلاع رسانی
آخرین ویرایش۱۳ مرداد ۱۳۹۸