اعضای ستاد

تعداد بازدید:۱۸۰۸

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

پست سازمانی

سمت در ستاد

1

دکتر شهرام حبیب زاده

ریاست دانشگاه

رئیس ستاد

2

حجت الاسلام حمید واحدی زاده

مسئول نهاد رهبری دانشگاه

دبیر ستاد

3

حجت الاسلام علی زارع

معاون نهاد رهبری

مسئول دبیرخانه ستاد

4

دکتر بهروز دادخواه

معاون فرهنگی دانشجویی

عضو ستاد

5

دکتر محمدرضا رضایی بنا

معاون درمان

عضو ستاد

6

حجت الاسلام کاظم معاضدی عالی

مدیر گروه معارف اسلامی

عضو ستاد

7

دکتر جعفر محمدشاهی

دبیر هم اندیشی اساتید

عضو ستاد

8

دکتر عبداله مهدوی

هیئت علمی دانشگاه

عضو ستاد

9

سعید طوماری

مسئول بسیج دانشجویی

عضو ستاد