ریاست بیمارستان

دکتر رضا پاکدل

 پیام ریاست بیمارستان ولیعصر(عج) مشگین شهر

حوزه سلامت شهرستان همگام با نظام سلامت کشور به منظور پاسخگویی کامل و در شان مردم شریف نیازمند تغییرات و اصلاحات مداوم در ساختار و عملکرد خود می باشد که بی تردید پایش و ارزشیابی مناسب آن ها در راستای مرتفع نمودن کاستی های اساسی بسیار ضروری است ، خدمات بهداشتی و درمانی یکی از ضروری ترین و مبرم ترین نیازهای انسانی در کلیه کشورها می باشد. لذا اجرای طرح تحول نظام سلامت توانسته است سیستم درمان کشور را متحول کند و تلاش بر این است  که مردم عزیز مشگین شهر خدمات درمانی مناسب را با حداقل هزینه دریافت نمایند.

بیمارستان ولیعصر(عج) مشکین شهرنیز در راستای طرح تحول نظام سلامت، اهتمام خویش را برای افزایش رضایت مندی بیماران و ارتقاء سطح کمی وکیفی خدمات ارائه شده قرار داده است که با استعانت از خداوند متعال توانسته است تاحد زیادی به این مهم دست پیداکند.

امیدوارم در سایه توجهات حق تعالی و با همکاری کلیه پرسنل بیمارستان و همت مسئولین شاهد پیشرفت های هرچه بیشتر درآینده باشیم.

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۳۹۸