راهنمای مراجعین

راهنمای مراجعین بخش

             

طبقه اول:

سالن شماره 1: رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، آزمایشگاه

سالن شماره 2: محل انتظار درمانگاه تخصصی وپذیرش وترخیص، محل انتقال بیماران از اورژانس به سایر بخشها، بیمه سلامت ،ورودی و خروجی درمانگاه تخصصی، ورودی سالن شماره 1، ورودی سالن شماره 3، واحد ترخیص، انفورماتیک، اسناد و مدارک سرپایی، صندوق درمانگاه

سالن شماره 3: اسناد و مدارک پزشکی، بایگانی،حراست، دبیرخانه، کارگزینی، واحد درآمد، دفترپرستاری، اتاق رئیس و مدیر بیمارستان، اپراتور، آبدارخانه

سالن شماره 4: نمازخانه، اتاق سوپروایزر بالینی و در گردش، داروخانه، بخش داخلی، بخش اطفال

سالن شماره 7: سلف سرویس، آشپزخانه، کارپردازی، انبار مصرفی، امورمالی، تجهیزات پزشکی، تاسیسات، رختشویخانه، پایگاه مقاومت بسیج، اموال، بیمه تامین اجتماعی

 

طبقه دوم:

سالن شماره 5: ICU ، اتاق عمل،CSR ، اتاق زایمان، CCU

سالن شماره 6: راهروی مشاهده ICU، راهروی مشاهده CCU، بخش زنان، بخش جراحی عمومی، اتاق پزشکان مقیم، سوپروایزر آموزشی و دفتر بهبود کیفیت

                           

- کودکان بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیمارهای واگیر دار هستند، از آوردن اطفال کمتر از۵ سال به داخل بخش خودداری شود.

-افراد سالم نیز می توانند انتقال دهنده برخی میکروب ها به بیمار شما باشند، بنابر این در ساعات ملاقات از ازدحام بر بالین بیمار خودداری فرمائید.


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۳۹۸