•  هرگونه رابطه مالی خارج از سیستم حسابداری (پرداخت از طریق صندوق) در بیمارستان ممنوع است.
  •  سامانه تلفنی ۱۶۹۰ جهت رسیدگی به شکایات شما درخصوص تعرفه خدمات پزشکی به صورت شبانه روزی پاسخگو می باشد.
  •  سیستم نوبت دهی اینترنتی درمانگاه تخصصی بیمارستان، راه‌اندازی گردید و از آدرس زیر قابل دسترسی می‌باشد.
  • ۷۸.۳۸.۳۰.۲۲۵:۸۰۰
  •  سیستم پکس بیمارستان بر بستر شبکه ملی سلامت (شمس) راه‌اندازی و آماده بهره‌برداری گردید.

نمایش موقعیت بیمارستان در نقشه