مطالب مرتبط با کلید واژه " رئیس، اداره آموزش، دانشکده، کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، کاظم آخربین "


اداره آموزش

رئیس اداره آموزش پزشکی کاظم آخربین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی پست التکرونیکی amozesh.medicine@arums.ac.ir تلفن‌های تماس: تلفن مستقیم ۳۳۵۳۴۶۹۹، تلفن داخلی ۱۱۲ تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان) کارشناسان اداره آموزش اطلاعیه‌ها و برنامه‌های آموزشی