ویژه دانشجویان

تعداد بازدید:۱۲۸۲۷

آرایش دروس، آموزش مجازی، اتوماسیون تغذیه، فرم‌های پایان نامه‌ها، سما: نرم افزار آموزشی، فایل‌ها و فرم‌های پژوهش، آئین نامه‌ها و دستورالمعل ها، تقویم جلسات شورای پژوهشی، اولویت‌های پژوهشی و تحقیقاتی، امتحانات دانشکده ۳۳۵۳۴۶۷۷، آموزش پیراپزشکی ۳۳۵۳۴۶۷۸، اداره آموزش پزشکی ۳۳۵۳۴۶۹۹، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات دانشگاه، سامانه ثبت پایان نامه و طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه، فرم های آموزشی مورد نیاز دانشجویان،اطلاعیه انتقال مهمانی و جابجایی نیمسال دوم 99 - -98 ، تقویم شورای آموزشی شش ماهه اول 1399 ، شیوه نامه نحوه و ضوابط پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیلی در دانشگاه‌های خارج از کشور، نشریه دین و سلامت،تقویم دانشگاهی ۹۹-۹۸،قابل توجه دستیاران تخصصی رشته های مختلف تحصیلی ،اساتید مشاور سالتحصیلی 99 - 98 ، قابل توجه دانشجویان پزشکی و دستیاران تخصصی  - در خصوص تصویب موضوع پایان نامه و اخذ کد اخلاق ،دانشجویان ممتاز سالتحصیلی 98 - 1397 ، برنامه کلاسی و امتحانی پزشکی دوره مقدمات بالینی و اکسترنی نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98، برنامه کلاسی و امتحانی پزشکی مقطع علوم پایه نیمسال دوم 99 - 98 برنامه کلاسی و امتحانی کارشناسی ارشد نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98 ، برنامه شش ماهه اول 1399 مرکز مهارتهای بالینی CSC در بخشهای مختلف (اکسترنی و انترنی)، برنامه کلاسهای فیزیولوژی دوره های دکترا ی عمومی و کارشناسی ارشد در نیمسال دوم 98-99 ،موارد مهم و قابل توجه دانشجویان در مورد امتحانات،آزمون صلاحیت بالینی 99، تقویم آزمونهای علوم پزشکی سال 1399، اطلاعیه انتقال مهمانی و جابجایی نیمسال اول  1400 -1399 ، اطلاعیه وزارتی مهمانی ، انتقال و ... دانشجویان نیمسال اول 1400 - 1399، تغییر زمان برگزاری آزمون پذیرش دستیاری تخصصی ، پیش کارورزی ، علوم پایه ( پزشکی و دندانپزشکی ) و آزمون جامع داروسازی، برنامه کلاسی و امتحانی نیمسال دوم سالتحصیلی ۹۹ - ۹۸ پیراپزشکی، برنامه کارآموزی نیمسال دوم سالتحصیلی 99 - 98 پیراپزشکی، سامانه ثبت درخواستهای انتقالی : http:// transmission.behdasht.gov.ir، سامانه ثبت درخواستهای مهمانیhttp:// Guest.behdasht.gov.ir ، زمان برگزاری بیست و دومین دوره آزمون صلاحیت بالینی مرداد 99، مصوبات شورای آموزشی دانشگاه در خصوص برگزاری کلاسها و امتحانات نیمسال دوم 99-98 ، لزوم گذراندن درس طب سنتی و مکمل برای تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل پزشکی، تقویم دانشگاهی سالتحصیلی 1400 – 1399 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

« صفحه نخست دانشکده، صفحه اصلی دانشگاه، اداره آموزش، آموزش پیراپزشکی» ‌‌‌‌

 

کلید واژه ها: ویژه، دانشجویان، آموزش، پژوهش، دانشکده پزشکی، دانشکده پیراپزشکی

آخرین ویرایش۱۱ خرداد ۱۳۹۹