گروه آموزشی ارتوپدی

تعداد بازدید:۲۸۶

‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدیر گروه ارتوپدی 

دکتر محمدعلی جعفری زارع : مدیر گروه ارتوپدی 

رتبه علمی: استادیار 

رشته تحصیلی: ارتوپدی 


پست الکترونیکی 

آخرین ویرایش۱۷ اسفند ۱۳۹۸