معاون آموزش پزشکی عمومی و بالینی

تعداد بازدید:۷۹۰۸

دکتر جعفر محمدشاهی
مرتبه دانشگاهی: استادیار؛ رشته تحصیلی: بیماریهای عفونی
پست الکترونیکی: j.mohammadshahi@arums.ac.ir
شماره های تماس: مستقیم ۳۳۵۳۴۶۷۷
تلفن داخلی ۲۰۳ تلفنخانه ۳۳۵۳۴۶۸۰ و ۳۳۵۳۴۶۷۹ - ۰۴۵
سوابق پژوهشی:

سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات، google_scholar

PDF

آخرین ویرایش۳۰ آذر ۱۳۹۸