تقویم دانشگاهی

 

نیمسال دوم سالتحصیلی 99 - 98 
انتخاب واحد اینترنتی  12 لغایت 16 بهمن ماه 98
شروع کلاسها 98/11/19
حذف و اضافه دو درس 98/11/29 و 98/11/30
حذف اضطراری یک درس 23 و 24 اردیبهشت ماه 99
پایان کلاس ها 99/3/29
شروع امتحانات  99/3/31
پایان امتحانات 99/4/18
امتحانات کلیه دروس گروه معارف اسلامی  از تاریخ 99/4/7 لغایت تاریخ 99/4/9

 

تقویم دانشگاهی 99 - 98 

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۳۹۸