اعضای دانشجویی کمیته تحقیقات پزشکی

اعضای دانشجویی کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سمت در کمیته
سونا رضائی دانشجو بیوشیمی بالینی ۹۶ دبیر کمیته
علیرضا محمدشاهی دانشجو پزشکی ۹۴ مسئول امور فوق برنامه
حسام دانش دانشجو پزشکی ۹۴ مسئول برنامه ریزی و بودجه
هدیه اسمعیلی دانشجو بیوشیمی بالینی ۹۶ مسئول امور پژوهش
سمیه نوروززاده دانشجو بیوشیمی باینی ۹۶ مسئول امور اداری

 

آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۳۹۷