اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات پیراپزشکی

 

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سمت در کمیته
دکتر محمد محمدزاده استادیار خون آزمایشگاهی و بانک خون سرپرست کمیته
دکتر محسن سقا دانشیار علوم تشریح دبیر کمیته
دکتر حکیمه سعادتی استادیار علوم اعصاب عضو کمیته
دکتر رقیه تیمورپور استادیار باکتری شناسی عضو کمیته
دکتر لطف الله رضاقلیزاده استادیار بیوشیمی بالینی عضو کمیته
مریم عزیزی دانشجو هوشبری ۹۵ عضو کمیته
هانیه عبدالله زاده دانشجو رادیولوژی ۹۵ عضو کمیته
معصومه پورکریم دانشجو فناوری اطلاعات سلامت ۹۶ عضو کمیته
ریحانه گلعذاری دانشجو علوم آزمایشگاهی ۹۵ دبیر کمیته

 

آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۳۹۷