اطلاعیه ها و برنامه های اداره آموزش

قابل توجه دانشجویان پزشکی و دستیاران تخصصی  - در خصوص تصویب موضوع پایان نامه و اخذ کد اخلاق 

برنامه شش ماهه اول 1399 مرکز مهارتهای بالینی CSC در بخشهای مختلف (اکسترنی و انترنی)

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی اسفند ماه 1398 

برنامه کلاسهای فیزیولوژی دوره های دکترا ی عمومی و کارشناسی ارشد در نیمسال دوم 98-99

برنامه کلاسی و امتحانی پزشکی دوره مقدمات بالینی و اکسترنی نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98

برنامه کلاسی و امتحانی پزشکی مقطع فیزیوپاتولوژی و اکسترنی نیمسال اول سال تحصیلی 99 - 98

برنامه مهارتهای بالینی ۶ ماهه دوم ۱۳۹۸ مرکز مهارتهای بالینی CSC دانشکده پزشکی

برنامه کلاسی و امتحانی کارشناسی ارشد نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98 

برنامه کلاسی و امتحانی پزشکی مقطع علوم پایه نیمسال دوم 99 - 98 

اطلاعیه انتقال مهمانی و جابجایی نیمسال دوم 99 - -98

تقویم شورای آموزشی شش ماهه دوم 1398

برنامه کالسهای فیزیولوژی دوره های دکترا ی عمومی و کارشناسی ارشد در نیمسال اول 99 - 98

برنامه کلاسی و امتحانی پزشکی مقطع علوم پایه نیمسال اول 99 - 98 

برنامه امتحانی نیمسال اول سالتحصیلی  99 - 98 پیراپزشکی 

برنامه کلی مهارتهای بالینی (CSC) قبل از اکسترنی و قبل از انترنی

برنامه مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول سال تحصیلی 99 - 98 

تقویم دانشگاهی سالتحصیلی ۹۹ - ۱۳۹۸ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

کارگاه اطلاع رسانی آیین نامه پزشک پژوهشگر 

موارد مهم و قابل توجه دانشجویان در مورد امتحانات

فرم درخواست امتحانات میان ترم

فرم درخواست تغییر محل امتحان

آخرین ویرایش۲۶ دی ۱۳۹۸