ظرفیت¬های موجود

وجود ۳ اتاق مجزا به عنوان ایستگاه های آموزشی و آزمون.
وجود مانکن ها و مولاژهای آموزشی متعدد و متنوع جهت آموزش کلیه دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، مامایی، هوشبری، اتاق عمل، فن آوری اطلاعات، بهداشت، دانشجویان پردیس خودگردان کارکنان مراکز درمانی، کارکنان مراکز بهداشتی، کارکنان بیمارستانهای شهرستانها و دستیاران تخصصی گروه های بالینی دانشگاه.
 

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۳۹۷