کمیته کارآموزی گروه آموزشی علوم آزمایشکاهی

 

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی درجه علمی عضو هیات علمی سمت در کمیته
دکتر اکبر پیرزاده اتولوژی، نورواتولوژی دانشیار عضو و رئیس
دکتر لطف الله رضاقلیزاده بیوشیمی بالینی استادیار عضو
دکتر محمد محمدزاده خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون استادیار عضو
دکتر الهام صفرزاده ایمنی شناسی استادیار عضو
دکتر حسین علیمحمدی میکروب شناسی مربی عضو
حافظ میرزا نژاد انگل شناسی پزشکی مربی عضو
دکتر بهنام محمدی انگل شناسی پزشکی استادیار عضو و دبیر

تلفن تماس دبیر کمیته ۳۳۳۵۳۴۷۰۴
تلفن تماس رئیس کمیته ۳۳۵۳۴۷۳۵ - ۰۴۵
تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان)

 

آخرین ویرایش۲۵ آذر ۱۳۹۷