رشته‌ها و مقاطع تحصیلی پیراپزشکی

‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌مقطع کارشناسی:

  • رادیولوژی
  • علوم آزمایشگاهی
  • فنآوری اطلاعات سلامت
  • هوشبری (پیوسته و ناپیوسته)
     

 

کلید واژه ها: رشته ها، مقاطع تحصیلی، پیراپزشکی، رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی، فناوری اطلاعات سلامت، هوشبری پیوسته، هوشبری ناپیوسته

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۳۹۷