راهنمای آموزشی منابع الکترونیکی

تعداد بازدید:۱۵۶۳

 

ردیف

راهنمای آموزشی

نوع فایل

نوع فایل

۱

راهنمای آموزشی Science Direct

pdf

html

۲

راهنمای آموزشی Scopus

pdf

html

۳

راهنمای آموزشی Wiley

pdf

html

۴

راهنمای آموزشی Web of Sciences

pdf

html

۵

راهنمای آموزشی شناسایی مجلات نمایه شده ( Web of Knowledge (ISI

pdf

html

۶

راهنمای آموزشی EndNote

pdf

html

۷

راهنمای آموزشی PubMed

pdf

html

۸

راهنمای آموزشی Google Scholar

pdf

html

۹

راهنمای آموزشی Clinical Key

pdf

html

۱۰

راهنمای آموزشی 2Cochrane library

pdf

html

۱۱ راهنمای آموزشی 1Cochrane library pdf html
۱۲

راهنمای آموزشی UP To Date

pdf

html

۱۳ نحوه ویرایش و ایجاد پروفایل واحد اساتید و پژوهشگران در پایگاه اطلاعاتی Scopus pdf html

 

کلید واژه ها: library EndNote clinical key Scopus Cochrane Google Schoolar Pub Med Nowledge Web of Sciences Wiley Science Direct

آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۳۹۸