ساعات کار کتابخانه‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌ساعات کار سالن مطالعه: شنبه تا پنجشنبه ۳۰: ۷ تا ۳۰: ۱۹
ساعت کار بخش امانت: شنبه تا پنجشنه ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰
 

تلفن تماس ۳ و۳۳۵۱۰۰۵۲-۰۴۵( داخلی ۱۳۴)

آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۳۹۸