سرپرست کمیته تحقیقات دانشجوئی

تعداد بازدید:۱۱۷۷

دکتر سمیه متین 

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی 
مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : بیماری‌های داخلی

شماره تلفن : ۰۴۵۳۳۵۳۴۷۳۲

آدرس ایمیل : smh.matin@yahoo.com

 

دبیر کمیته تحقیقات پزشکی: رضا پناهی زاده
رشته تحصیلی: پزشکی
شماره تماس: ۰۴۵۳۳۵۳۴۶۷۹
ایمیل: panahizadeh77@gmail.com 

دبیر کمیته تحقیقات پیراپزشکی: رویا دولتخواه
رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی
شماره تماس:۰۴۵۳۳۵۳۴۶۸۰ 
ایمیل: royadlkh@gmail.com

 

بازگشت به کمیته تحقیقات دانشجوئی
صفحه نخست سایت دانشکده
 

آخرین ویرایش۱۴ فروردین ۱۳۹۹