واحد امتحانات

مسئول واحد امتحانات: سیده مدینه انجمنی
شرح وظایف
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی
تلفن‌های تماس: مستقیم ۳۳۵۳۴۶۷۷
تلفن داخلی ۱۱۰ تلفنخانه ۳۳۵۳۴۶۸۰ و ۳۳۵۳۴۶۷۹ (۰۴۵)

 

 

آخرین ویرایش۱۲ شهریور ۱۳۹۸