واحد امتحانات

تعداد بازدید:۶۵۶۱

مسئول واحد امتحانات: سیده مدینه انجمنی
شرح وظایف
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی
تلفن‌های تماس: مستقیم ۳۳۵۳۴۶۷۷
تلفن داخلی ۱۱۰ تلفنخانه ۳۳۵۳۴۶۸۰ و ۳۳۵۳۴۶۷۹ (۰۴۵)
 

 

                                                                             بر نامه کلاسی و امتحانات دانشکده پزشکی و پیراپزشکی 

                                                                               نیمسال دوم سالتحصیلی 99 - 98 

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۳۹۸