دانشکده های پیراپزشکی

دانشکده های پیراپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
اراک اردبیل (معاونت) ارومیه اصفهان البرز اهواز
ایلام بابل بندرعباس بوشهر بیرجند تبریز
تهران داراب رفسنجان زابل زاهدان سرخه
سبزوار شهیدبهشتی شیراز فسا قزوین قم
کاشان کردستان کرج کرمان کرمانشاه گلستان
لنگرود مازندران مشهد یزد یاسوج -

لینک دانشکده پیراپزشکی مازندران فعلاَ غیرفعال بود.

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۳۹۷