آموزش پیراپزشکی

 

برنامه امتحانی نیمسال اول سالتحصیلی 99 - 98 پیراپزشکی

نام و نام خانوادگی: زهرا شمس آذر

 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

 

تلفن مستقیم ۳۳۵۳۴۶۷۸

 

تلفن داخلی ۱۰۴
تلفنخانه ۳۳۵۳۴۶۸۰ و ۳۳۵۳۴۶۷۹ (۰۴۵ برای خارج از استان)
 

 

آخرین ویرایش۲۶ آبان ۱۳۹۸