مدرسه بهاره کمیته تحقیقات دانشجویی

۲۳ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۸:۱۳ کد : ۵۹۱۹ اخبار
تعداد بازدید:۴۷۱

زمان برگزاری ۲۸ تا ۳۱ فرودین ۱۳۹۸ - مهلت ثبت نام ۲۳ بهمن تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ (ساعت ۱۳ تا ۱۰)
محل ثبت نام: اتاق کمیته تحقیقات دانشجویی (روبروی کلاس ۲)
موضوعات محوری: رقابت پروپوزال بین دانشجویان پزشکی و ییراپزشکی همراه با اعطای گرانت پژوهشی همراه با فیلم زمینه های پژوهشی اساتید دانشکده به منظور انتخاب راحت تر موضوع؛ انواع مطالعه، انتخاب عنوان پژوهش، نحوه جستجو در منابع اطلاعاتی، پروپوزال نویسی، مقاله نویسی، آشنایی با اعتبار مجلات ISI، چگونگی تعامل با داور؛ نحوه نگارش مقالات هایپوتز، متاآنالیز، طراحی پرایمر برای بررسی بیان ژن با روش سایبر گرین. گفتنی است: برای ۱۰ نفر اول ثبت نام کننده تخفیف ویژه ائی در نظر گرفته شده است. پوستر